Tưng bừng khai trương Changhi Lạc Trung, Hà Nội
in Tin tức

Khang trương chi nhánh Changhi Lạc Trung, Hà Nội

💥 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐈 𝐋𝐀̣𝐂 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 – 𝐌𝐮𝐚 𝟎𝟏 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟎𝟏 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 Tiệm chè ngon siêu hot giờ đã có mặt tại 𝐋𝐀̣𝐂 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 rồi đây các bạn ơi. Nhân dịp khai trương, Chang Hi tặng bạn chương trình khuyến mại: Mua 01 chè tặng 01 chè bất kỳ, không…

Continue Reading
Khai trương chi nhánh Changhi Đà Nẵng
in Tin tức

Khang trương chi nhánh Changhi Đà Nẵng

💥 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐈 𝗧𝗣 Đ𝗔̀ 𝗡𝗔̆̃𝗡𝗚 – 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟐𝟎% 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟬𝟵/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟯 Tiệm chè ngon siêu hot giờ đã có mặt tại 𝗧𝗣 Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴 rồi đây các bạn ơi. Nhân dịp khai trương, Chang Hi tặng bạn chương trình khuyến mại GIẢM GIÁ 20% tổng bill ❤️ Thời gian:…

Continue Reading
Khai trương Changhi Huế
in Tin tức

Khai trương chi nhánh Changhi Huế

💥 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐈 𝗧𝗣 𝗛𝗨𝗘̂́ – 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟐𝟎% 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑 Tiệm chè ngon siêu hot giờ đã có mặt tại 𝐓𝐏 𝐇𝐮𝐞̂́ rồi đây các bạn ơi. Nhân dịp khai trương, Chang Hi tặng bạn chương trình khuyến mại GIẢM GIÁ 20% tổng bill ❤️ Thời gian: DUY NHẤT…

Continue Reading
Khai trương Changhi Vinhomes Ocean Park
in Tin tức

Khai trương chi nhánh Changhi Vinhomes Ocean Park

💥 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐈 𝐕𝐈𝐍𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐎𝐂𝐄𝐀𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐊 – 𝐌𝐮𝐚 𝟎𝟏 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝟎𝟏 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟏/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑 Tiệm chè ngon siêu hot giờ đã có mặt tại 𝐕𝐈𝐍𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐎𝐂𝐄𝐀𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐊 rồi đây các bạn ơi. Nhân dịp khai trương, Chang Hi tặng bạn chương trình khuyến mại: Mua 01 chè tặng 01 chè bất…

Continue Reading
Khai trương Changhi Ecopark
in Tin tức

Khai trương chi nhánh Changhi Ecopark

💥 𝐌𝐔𝐀 𝟎𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟎𝟏 – 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐈 𝐄𝐂𝐎𝐏𝐀𝐑𝐊 Tiệm chè ngon siêu hot giờ đã có mặt tại 𝐄𝐂𝐎𝐏𝐀𝐑𝐊 rồi đây các bạn ơi. Nhân dịp khai trương, Chang Hi tặng bạn chương trình khuyến mại: Mua 01 chè tặng 01 chè bất kỳ, không bao gồm đồ uống ❤️ Thời…

Continue Reading
Khai trương Changhi Quảng Bình
in Tin tức

Khai trương chi nhánh Changhi Quảng Bình

💥 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐈 𝗤𝗨𝗔̉𝗡𝗚 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 – 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟐𝟎% 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟮𝟱/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐 Tiệm chè ngon siêu hot giờ đã có mặt tại 𝗤𝗨𝗔̉𝗡𝗚 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 rồi đây các bạn ơi. Nhân dịp khai trương, Chang Hi tặng bạn chương trình khuyến mại GIẢM GIÁ 20% tổng bill ❤️ Thời gian: DUY NHẤT…

Continue Reading
Khai trương chi nhánh Changhi Cần Thơ
in Tin tức

Khai trương chi nhánh Changhi Ninh Kiều, Cần Thơ

💥 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐈 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̛ – 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝟎% 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟖/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 Tiệm chè ngon siêu hot giờ đã có mặt tại 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̛ rồi đây các bạn ơi. Nhân dịp khai trương, Chang Hi tặng bạn chương trình khuyến mại GIẢM GIÁ 10% tổng bill ❤️ Thời gian: DUY NHẤT…

Continue Reading