Khai trương chi nhánh Changhi Pleiku
in Tin tức

Khai trương chi nhánh Changhi Pleiku

CHANG HI ĐANG GỌI TÊN BẠN ĐẤY, PLEIKU ƠI!🔥🔥🔥🔥 🥳Chang Hi chính thức có mặt tại Pleiku – “Nàng thơ” của thiên nhiên trong trẻo và hùng vĩ rồi cả nhà ơi. 📌𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐢 𝐏𝐥𝐞𝐢𝐤𝐮 – 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢 : 𝟏𝟖𝟒𝐛 𝐏𝐡𝐚𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̀𝐧𝐠 , 𝐓𝐚̂𝐲 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐏𝐥𝐞𝐢𝐤𝐮 – 𝟎𝟑𝟑𝟔𝟗𝟐𝟏𝟔𝟗𝟖 ☘Cửa hàng 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝟑𝟎/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐…

Continue Reading